Vores hjemmeside bruger cookies til at tilbyde en bedre brugeroplevelse, og vi anbefaler at du godkender dem for den bedste oplevelse.

Kurv  

Ingen varer

0,00 kr Forsendelse
0,00 kr I alt

Kurv Til betaling

Reklamation og Returvarer

Reklamation og Returvarer

Som køber er du forpligtet til straks, når varen er leveret, at foretage den fornødne undersøgelse af denne.

Reklamation skal fremsættes skriftligt over for Seri Q Sign A/S senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejl og mangler er, eller burde være, opdaget, hvilket betyder ved modtagelsen af varen. Hvis en afprøvning af varen har forringet varens salgsværdi, frafalder fortrydelsesretten. I tilfælde af mangel, kan Seri Q Sign A/S vælge om vi vil reparere, omlevere eller udstede kreditnota for varen.

Det er en naturlig del af Seri Q Sign A/S salgspolitik at modtage varer retur til kreditering, når disse kan dokumenteres indkøbt hos os, og i øvrigt er i ubeskadiget stand. Afhentning af, eller levering af, returvarer til Seri Q Sign finder sted efter nærmere aftale.

For at en vare kan returneres til Seri Q Sign, skal der oprettes en returordre, hvilket i praksis kan ske ved henvendelse til én af vore eksterne salgskonsulenter eller interne salgsafdeling. Der udleveres et returnummer, som noteres på den returnerede forsendelse/fragtbrev.

Returnering af varer kan kun finde sted når:

1. Der er oprettet en returordre/udleveret et returnummer
2. Varen er købt hos Seri Q Sign A/S
3. Varen er ubrugt, komplet og i salgbar stand
4. Varen returneres til aftalt Seri Q Sign adresse

Hvis varen ikke opfylder ovenstående, er det ikke muligt for Seri Q Sign at tage varen retur, hvorefter varen vil blive returneret til kunden for kundens regning.

Ved returnering af varer, vil der være et fradrag i prisen i henhold til nedenstående:

Returvarer fradrag

"Kendte skaffevarer" er varer, som er oprettet med fast varenummer ved Seri Q Sign, men som ikke lagerføres. "Ukendte skaffevarer" (varer, som ikke er oprettet med fast varenummer ved Seri Q Sign), samt specialfremstillede varer, tages ikke retur.

Kendte skaffevarer og ekstraordinære mængder af lagervarer tages retur med forbehold for vor leverandørs accept. Kreditering vil i disse tilfælde først ske, efter leverandøren har krediteret Seri Q Sign.

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan ydes folie-garanti på produkter, der er overflade-behandlet med polyfond eller anden form for lakering. Seri Q Sign A/S kan ikke holdes ansvarlig såfremt overholdelse af aftalen forhindres af omstændigheder, der falder under almindelig force majeure.

Som privatkunde har du, i henhold til købeloven, 24 måneders reklamationsret på alle varer. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedlige-holdelse eller almindelig slid.

For erhvervskunder ydes 12 måneders reklamationsret. Eventuelle fejl og mangler skal anmeldes til Seri Q Sign A/S så snart de er konstateret. Erhvervskunder opnår ikke ny reklamationsret ved reklamation og ombytning.

Ved reklamation, fejl og mangler kontaktes Seri Q Sign A/S på telefon 6615 8039 eller på e-mail info@seriqsign.dk.

Det er muligt enten at aflevere varen på Seri Q Sign's adresse eller sende den til os. Fragtomkostninger i forbindelse med returnering påhviler kunden. Varer sendt tilbage til Seri Q Sign på efterkrav vil blive nægtet modtaget. Varereturnering skal ske til:

Seri Q Sign A/S
Stenhuggervej 15
5230 Odense M

Ved påligning af returomkostninger beregnes altid minimum kr. 100,00. Ved jernvarer vil der yderligere blive fratrukket minimum kr. 250,00 til kørsel og håndtering.

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes.